ציוצי בחירות

בחירות מאוירותרחלי רוטנר מציירת סטטוסים פוליטיים