יהדות התורה

איחוד שתי מפלגות חרדיות: אגודת ישראל (החסידית) ודגל התורה (הליטאית). חברי הסיעה בכנסת כפופים לסמכות הרוחנית של בכירי הרבנים ביהדות החרדית ("גדולי התורה"). יו"ר המפלגה הוא ח"כ יעקב ליצמן, איש אגודת ישראל. במושב האחרון, בכנסת ה-19, החזיקה המפלגה שבעה מושבים.

הרשימה לכנסת

תולדות מפלגת יהדות התורה

היסטוריה של יהדות התורה

אגודת ישראל היא הוותיקה יותר מבין שתי המפגלות המרכיבות את יהדות התורה. המפלגה, שנוסדה כתנועה בפולין ב-1912, מיוצגת בכל הכנסות מאז קום המדינה ועד היום – בין אם כסיעה עצמאית ובין אם כחלק מחזית דתית/חרדית רחבה יותר. בהתאם לנאמר באסיפה בה כוננה התנועה בפולין, אגודת ישראל שואפת "לפתור ברוח התורה והמצווה את כל השאלות העולות על הפרק בחיי עם ישראל". המפלגה מונהגת על ידי "מועצת גדולי התורה" שלה, שהגורם הדומיננטי בה הוא האדמו"ר מגור, הרב יעקב אריה אלתר. במועצה גם מיוצגות, בין השאר, החסידויות ויז'ניץ, בעלז, סדיגורא, צאנז, בויאן, ערלוי. לכל אחת מהחסידויות הגדולות (גור, ויז'ניץ ובעלז) יש כעת נציג בכנסת.

דגל התורה הליטאית הוקמה בהנחיית הרב אלעזר מנחם מן שך לקראת הבחירות לכנסת ה-12 ב-1988, על רקע הייצוג המועט יחסית שניתן לציבור החרדי-ליטאי במוסדות אגודת ישראל. יו"ר המפלגה מאז היווסדה ועד 2009 היה אברהם רביץ, ועם מותו מונה משה גפני לתפקיד היו"ר. נציגי דגל התורה בכנסת היו כפופים להנהגה הרוחנית של הרב שך (הלך לעולמו בשנת 2001), לאחר מכן לזו של הרב יוסף שלום אלישיב (נפטר ב-2012) – וכעת הם כפופים להנהגה של הרב אהרון יהודה לב שטיינמן וחברים נוספים במועצת "גדולי התורה" של התנועה.

נציגי אגודת ישראל ודגל התורה אינם נוהגים לכהן כשרים בממשלות ישראל (אם כי שר הסעד בממשלה הראשונה היה מטעם אגודת ישראל), ככל הנראה כדי לא לשאת באחריות לכל פעולות הממשלה, שחלקן מנוגדות להשקפת העולם של "גדולי התורה". עם זאת, כאשר ניתן לכך אישור, הנציגים בכנסת מצטרפים לקואליציה עם מפלגת השלטון ומכהנים כסגני שרים ו/או כראשי ועדות בכנסת (ועדת הכספים בראשן) כדי לקדם את האינטרסים של המגזר החרדי ולפעול לשימור הצביון היהודי-דתי של המדינה.

חזון ואידיאולוגיה

המטרה של מפלגת אגודת ישראל, כפי שהוצהרה בפני רשם המפלגות, היא "לפתור ברוח התורה והמסורת את כל השאלות אשר תעלינה יום יום על הפרק בחיי כלל ישראל, בשאיפה לאחד את עם ישראל בארץ-ישראל תחת שלטון התורה ולהשליט את התורה על החיים הרוחניים, הכלכליים, האזרחים והמדיניים בארץ-ישראל".

מפלגת דגל התורה הצהירה על ארבע מטרות בפני רשם המפלגות: "1) לייצג את ציבור שומרי התורה בישראל, במוסדות השלטון – ממשלה, כנסת, רשויות מקומיות, כדי לשמור ולהשיג את הצרכים המיוחדים של ציבור זה בכל שטחי החיים ולמנוע אפליה לרעה של הציבור החרדי; 2) להשפיע על החברה בישראל, לשמור על אורח חיים יהודיים על פי תורתנו הקדושה בדרכים חינוכיות ובפעולות דמוקרטיות; 3) להרבות בהפצת תורה, תיקון המידות ויראת שמים. לקרב כל יהודי החפץ בכך ללימוד תורה וקיום מצוות; 4) לחנך לדרכי הגינות, יושר ואמת בין אדם לזולתו, בין היחיד לציבור ובין הציבור ליחיד".

כתבות

כתבות נוספות