מפלגת הפיראטים

מפלגה הדוגלת בחינוך ובריאות חינם, שיתוף, חופש, פרטיות ושקיפות. בראש הרשימה עומד אוהד שם - טוב, בעבר יו"ר מפלגת עלה ירוק. הרשימה לא עברה עד כה את אחוז החסימה.

הרשימה לכנסת

תולדות מפלגת הפיראטים

תומכי חופש מחשבה, ביטוי, מידע והפלגה

מפלגת "הפיראטים" בראשות אוהד שם טוב, נוסדה במטרה להוביל ולהשתתף בתהליכים מקומיים ועולמיים המקדמים את חופש הפרט, המחשבה, הביטוי, התנועה, המידע, ההעתקה וההפלגה.

לארץ ישראל תפקיד היסטורי מרכזי בדברי הימים של חירות האדם. שחרור העמים ההדרגתי במהלך מאות השנים האחרונות הוא מאבני היסוד של ההגות, המעשה והרוח עליהם שטה מפלגת הפיראטים.

מפלגת הפיראטים תפעל ללא לאות וברוח דמוקרטית, פתוחה, נגישה, שקופה ומתקדמת להבטחת זכויותיו הטבעיות של הפרט וקביעת מקומה ותפקידיה של המדינה והמערכת הציבורית בשיפור תנאי החיים והסביבה של התושבים.

מטרתם היא קידום חברה טובה, יפה, צודקת, פתוחה, פיראטית ומאושרת.

המפלגה התמודדה גם בחחירות לכנסת ה-19, אך לא עברה את אחוז החסימה.

כתבות

כתבות נוספות