פר"ח

מפלגה שהוקמה "למען למטרה אחת בלבד: לעזור בכל דרך אפשרית לכל אזרח במדינת ישראל, ברוח צו האלוקים, "ואהבת לרעך כמוך'". המפלגה שואפת להקים סניף בכל עיר, עיירה, או מושב, בה בחרו יותר מאלף איש לפר"ח. עם "לשכה לפניות הציבור", פתוחה לקהל על מנת לעזור בכל תחום שהוא, אפילו שאינו קשור לכנסת כלל. יו"ר המפלגה הוא שלמה מרקס. המפלגה לא עברה עד כה את אחוז החסימה.

הרשימה לכנסת

תולדות מפלגת פר"ח

תפיסת עולם

מפלגה שהוקמה כדי לעזור בכל דרך אפשרית לכל אזרח במדינת ישראל, "ברוח צו האלוקים, "ואהבת לרעך כמוך'".

המפלגה שואפת להקים סניף בכל עיר, עיירה, או מושב, בה בחרו יותר מאלף איש לפרח. עם "לשכה לפניות הציבור", פתוחה לקהל על מנת לעזור בכל תחום שהוא, אפילו שאינו קשור לכנסת כלל.

כל מתמודד יצהיר שהוא "נאמן לאבינו שבשמיים ולתורתו, שהיא ה"שולחן ערוך" והוא נאמן לדעת "גדולי התורה" כפי שהיו"ר יביאם לפניו".

על המתמודד להצהיר שאינו מגיש מועמדות "בשביל פרנסה, או בשביל כבוד מנופח, אך ורק כדי לעשות טוב לכל ישראל, בארץ ובעולם".

יו"ר המפלגה הוא שלמה מרקס.

לקרת הבחירות לכנסת ה-20 הגישה המפלגה בקשה לועדת הבחירות המרכזית להתמודד לראשונה בבחירות לכנסת.

כתבות

כתבות נוספות