אור

מפלגה דמוקרטית, ציונית וחופשית, שמטרתה לקדם הימנעות מירבית משימוש בכוח הכפייה של המדינה, בראשותו של ירון ידען. המפלגה מתמודדת בפעם השלישית בבחירות לכנסת.

הרשימה לכנסת

תולדות מפלגת אור

ראשית הדרך

מפלגת אור היא מפלגה ישראלית שהוקמה כדי לקדם את הפרדת מוסדות הדת מהמדינה.

כנס הייסוד של המפלגה נערך ביולי 2008 בתל אביב.

המפלגה התמודדה בבחירות לכנסת ה-18, אך השיגה 815 קולות בלבד ולא עברה את אחוז החסימה.

בבחירות לכנסת ה-19 השיגה 1,027 קולות וגם בהן לא עברה את אחוז החסימה.

יו"ר המפלגה הוא ירון ידען, מייסד עמותת דעת אמת.

פעילות למען הפרדת דת ממוסדות המדינה, השוויון, ההומניזם והפלורליזם

המפלגה מנסה לקדם את ערכי ההומניזם, השוויון, ההשכלה וכבוד האדם. דוגלת בחירות הפרט, ותומכת בשליטתו המירבית של האדם על חייו ובהימנעות מירבית משימוש בכוח הכפייה של המדינה. זכותו של כל אדם לצקת את אורחות חייו ותוכנם כראות עיניו, ובלבד שלא יכפה אותם על זולתו.

לדעתם עקרונות השוויון, הסובלנות, ההומניזם והפלורליזם הם הערובה לכינון חירויות הפרט ולתפקודה התקין של החברה, ובלעדיהם לא תתקיים מדינה דמוקרטית.

מצע המפלגה מתייחס לתחומים רבים ומושתת כולו על עקרונות אלו. המפלגה פונה אל כל מגזרי האוכלוסייה בישראל – יהודים ושאינם יהודים, חילונים ודתיים, נשים וגברים – וקוראת להם לאחד כוחות לקידומם של שלושה עקרונות יסוד חיוניים לחברה בישראל, לאחדותה ולעצם קיומה:
הפרדת מוסדות הדת מהמדינה, שוויון מלא של זכויות וחובות לכל אזרח, חינוך חובה חינם לכלל אזרחי המדינה, המנחיל ערכי הומניזם, תבונה, מדע, חירות ונאמנות למדינה, תוך שיקוף עקרונות השוויון והדמוקרטיה, לצד ערכי מסורת ורב-תרבותיות.

המפלגה רואה ביישום עקרונות אלו חובה בסיסית וראשונית לצורך קידומה של מדינת ישראל לשגשוג כלכלי ותרבותי, לביטחון המדינה ולאושרם של כל אזרחיה.

כתבות

כתבות נוספות