שכירות בכבוד

מפלגה ישראלית אשר שואפת לירידה משמעותית במחירי הנדל"ן בישראל, ומחירי השכירות. בראשה עו"ד סער שלום עמית.

הרשימה לכנסת

תולדות מפלגת שכירות בכבוד

רשימת "שכירות בכבוד" כוללת 5 נציגי המפלגה הישירה, ו-8 נציגי מפלגת "חיים בכבוד". מוקד הקמפיין הרשימה הוא המאבק להפחתת גובה שכר הדירה בישראל.

בראש הרשימה מוצב עו"ד סער שלום עמית.