תומכי מפלגת הדמוקראטורה

מפלגה ישראלית שהוקמה ומונהגת על ידי דורון חכימי. מבין מטרותיה: שינוי שיטת הבחירות, בחירת ראש הממשלה והנשיא, כינון חוקה ועוד שינויים במערכות ישראל.

הרשימה לכנסת

תולדות תומכי מפלגת הדמוקראטורה

המפלגה הוקמה לקראת הבחירות לכנסת ה-20, בראשות דורון חכימי.
המפלגה הוקמה במטרה לשנות את שיטת הממשל, ובין היתר להוביל לכינון חוקה בישראל.
המפלגה מאמינה בנחיצות השינוי בשל העובדה כי המנהיגים הנמצאים בשלטון חלשיםף, וחסרים מדיניות עצמאית בלתי תלויה.