הזירה

בנימין נתניהו

ראש הממשלה

סערת המצלמות

נביא את חוק המצלמות מחר להצבעה במליאה